Řídící a regulační systémy VO

SERVO/ARVO – komunikace do úrovně světelného bodu 

 

SERVO/ARVO – komunikace do úrovně světelného bodu

 

Technologie a základní specifikace

 

ARVO logický automat s technologií JAVA

 

·       Komunikační rozhraní GSM/GPRS, ISM, RS232, RS485, USB

·       8x galvanicky oddělený binární vstup s možností na 230V

·       8x spínací reléový výstup 250VAC/5A

·       3x 8LED pro indikaci stavu zařízení

 

Statický elektroměr s komunikací po RS485

 

IRV stmívatelný elektronický předřadník

 

·       Pro vysokotlaké sodíkové výbojky 150, 100, 70 a 50W

·       Stmívání s volitelnou intenzitou na základě pevného časového plánu, samoučícího režimu a nebo vnějšího povelu

·       Rozsáhlá indikace poruchových stavů

 

iIRV komunikační modul pro stmívatelný elektronický předřadník

 

·       Komunikace s řídícím modulem ARVO v pásmu ISM

·       Až 239 ovládaných předřadníků IRV pro jeden řídící modul ARVO

 

IRC komunikační a ovládací modul pro svítidla

 

·       Identifikace provozního stavu svítidla

·       Výstup řídícího napětí 0÷10Vss pro ovládání externích zařízení

·       Přepínací reléový výstup 250VAC/8A

·       Až 4 galvanicky oddělené binární vstupy

·       Až 239 ovládaných modulů IRC pro jeden řídící modul ARVO

 

ILC SAO/NESO – LED svítidla pro VO

 

·       Spínání s vypínání svítidla, jeho regulace

·       Stmívání s volitelnou intenzitou na základě pevného časového plánu, samoučícího režimu a nebo vnějšího povelu

·       Přepínací reléový výstup 250VAC/8A

·       Dynamická regulace

·       Až 239 ovládaných svítidel pro jeden řídící modul ARVO

·       Rozsáhlá indikace provozních a poruchových stavů

 

 Rozsah ovládání a dozoru nad rozváděčem veřejného osvětlení

 

Dále je popsán základní rozsah ovládání rozváděče veřejného osvětlení (dále RVO). Nad rámec tohoto ovládání lze ovládání o možnost vyčítání proudových a napěťových stavů na jednotlivých vývodových  větvích, monitoring a ovládání dalších binárních vstupů a výstupů. Základní rozsah je specifikován takto:

 

·       Zapínání a vypínání až 8 nezávislých okruhů na základě astrokalendáře, časového plánu a nebo dálkového povelu

·       Blokování a nahození hlavního jističe RVO na základě dálkového povelu

·       Dozor nad stavem hlavního jističe

·       Dozor nad stavem dveřního kontaktu

·       Dozor nad napájecím napětím a jeho hodnotou

·       Dozor nad stavem stykačů jednotlivých spínaných okruhů v závislosti na provozním stavu

·       Odečet stavu elektroměru

·       Měření proudu, napětí a účiníku s možností uživatelsky (dálkově) měnit hraniční stavy dozoru.

·       Řízení regulátoru a dozor nad jeho stavem a možností adaptivní regulace a stabilizace výstupního napětí

·       Řízení do úrovně jednotlivého světelného bodu (dále SB) s možností vytvoření až 8 regulačních křivek s 15-ti stupni regulace

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rozsah ovládání a dozoru rozvaděče nad jednotlivým světelným místem

 

Dále je popsán rozsah ovládání a dozoru, který je prováděn RVO nad jednotlivými světelnými místy. Povely ovládání – způsoby jejich předání – mohou být unicast – pro jednotlivý světelný bod, multicast – pro skupinu světelných bodů a broadcast, pro všechny světelné body v obvodu řídícího RVO. Povely a rozsah dozoru se liší dle použitého zařízení a je to zejména:

 

 

Pro předřadník IRV s modulem iIRV

 

·       Vypnutí a zapnutí svítidla

·       Vypnutí, zapnutí a úroveň regulace

·       Hlášení poruchy svítidla s určením druhu poruchy

 

Pro modul IRC

 

·       Vypnutí a zapnutí svítidla

·       Vypnutí, zapnutí a úroveň regulace (ovládací napětí 1÷10V)

·       Hlášení poruchy svítidla

·       Hlášení stavu vstupů ( 4 galvanicky oddělené binární vstupy)

 

Pro svítidla ILC

 

·       Vypnutí a zapnutí svítidla

·       Vypnutí a zapnutí připojeného zařízení

·       Vypnutí, zapnutí a úroveň regulace

·       Hlášení poruchy svítidla s určením druhu poruchy

 

 

Schéma komunikace v systému

 

 

 
 

Hlavní nabídka

Novinky

další novinky...
 

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

94%
Ano (849x) 4%
Ne (39x) 2%
Nevím (20x)
 

Tuto webovou prezentaci vytvořila firma a-net © Copyright a-net.cz 2018